Language

Saijan ohjelmapalveluiden ympäristöohjelma

Saijan Lomakartano tarjoaa asiakkailleen korkeatasoisia ja kestävästi tuotettuja palveluja. Tunnistamme liiketoimintamme aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset ja teemme systemaattista työtä niiden vähentämiseksi. Toimintaamme ohjaa ja noudatamme voimassa olevia lakeja ja säädoksiä. Päämäärämme on henkilöstömme, yhteistyökumppaneiden ja vieraidemme ympäristötietoisuuden lisääminen, omien hankintojemme kestävyyden kehittäminen, energian säästäminen, jätemäärän vähentäminen, sekä ympäristöjohtamisen ja vastuullisuuden kehittäminen kokonaisuudessaan.

 

Miksi Saijassa tehdään näin

Haluamme omalta osaltamme huolehtia ympäristöstämme, tarjota vieraillemme mahdollisuuden nauttia luonnosta ja lisätä heidän tietoisuuttaan luontomme ainutlaatuisuudesta. Olemme sitoutuneet ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

 

Saapuessasi Saijaan, Sinua tervehtii sosiaalisia kontakteja rakastavat lähes 170 siperian ja alaskan huskia. Isäntä Asko ja ammattilaiset koiranhoitajamme huolehtivat koiriemme ruokinnasta, hygieniasta, hyvinvoinnista ja treenaamisesta.  Kesällä koiramme viettävät hyvin ansaittua lomaa ja silloin on tärkeää ylläpitää ja kehittää kontaktia koirien kanssa. Kesällä on hyvää aikaa tuoda laumaan uusia jäseniä mm. tarhan omista pennuista. Nuoret koirat liittyvät valjakkoon noin vuoden iässä. Ne juoksevat valjakossa kokeneen koiran rinnalla, ja oppivat näin samalla tärkeitä rekikoiran taitoja. Rekikoirat ovat parhaimmillaan 5-9 vuoden iässä, jolloin niillä on runsaasti kokemusta ja voimaa. Eläkkeelle koirat siirtyvät 12-13 vuoden iässä ja silloin hölkytellään vain leppoisia matkoja. Lisäksi seniorikoirat opettavat tarhataitoja nuoremmille, ovat suosittuja kävelykavereita Saijan vieraille tai pääsevät lemmikeiksi koirarakkaille uuteen kotiin. Saijan pirtistä löytyy sukupuu koiristamme ja memorian osa. Tarhalla on myös memorian- seinä, jossa Saijan vieraat voivat käydä muistelemassa menneiden aikojen ikimuistoisia hetkiä suosikkinsa kanssa.

 Saijassa toimitaan näin

 • Teemme yhteistyötä alueen kansallispuistojen ja luonnonsuojelultujen retkeilyalueiden (Hossa ja Kylmäluoma) kanssa ja meillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, sen mukaisesti toteutamme kestävän luontomatkailun periattaatteita toimiessamme kansallispuistoissa

 • Noudatamme ja edesautamme yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa ympästönsuojeluperusteita
 • Toteutamme Eläinsuojelulakia ja huomioimme eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa
 • Liikumme luonnossa ja valitsemme kohteemme maastoa säästäen. Käytämme ennalta merkittyjä ja valittuja kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.
 • Emme jätä jälkiä. Keräämme retkillämme roskat mukaamme ja kierrätämme ja lajittelemme ne noudattaen paikallisia kierrätysohjeita
 • Käyttämämme varusteet valitaan kestämään. Korjaamme rikkoutuneet mahdollisuuksien mukaan ja annamme tarpeettomat varusteet niitä tarvitseville.
 • Käytämme ainoastaan kokonaan kierrätettäviä tai pestäviä astioita mm. Kupilkan ympäristöystävälliset astiat. Emme käytä kertakäyttöastioita.
 • Retkieväämme sisältävät mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita, paikallisten tuottajien ja tulevat Saijan keittiöltä.
 • Minimoimme ruokahävikin suunnittelemalla ennalta ruokailut asiakasmäärät huomioiden. Emme käytä yksittäin pakattuja elintarvikkeita.
 • Käytämme ja suosittelemme vieraillemme paikallisia palveluita.
 • Kerromme vieraillemme tekemistämme valinnoista ja herätämme keskustalua kestävästä kehityksestä. Tuomme esille kulloisenkin luontokohteen erityispiirteet ja -arvot , kerromme niiden suojelusta ja kannustamme vieraitamme toimimaan vastuullisesti huomioiden jokamiehen oikeudet 
 • Paikallinen luonto ja kulttuuri on vahvasti läsnä kaikki aktiviteeteissä ja ohjelmapalveluissa, joita myymme ja välitämme.
 • Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.
 • Tekemällä tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa pyrimme luomaan uusia matkailutuotteita ja tapahtumia, jotka tukevat kestävää ja ympärivuotista matkailua. Lisäämällä kysyntää tavoitteenamme on kasvattaa ympärivuotista työllistävyyttä.
 • Osallistumme useisiin paikallisiin hankkeisiin ja tapahtumiin ympäri vuoden.
 • Säästämme vettä, sähköä ja lämmitysenergiaa 
 • Ohjeistamme ja koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme. 

Koillismaan monipuolinen ja puhdas luonto antaa hyvät mahdollisuudet erilaisille aktiviteeteille. Toimintamme ydin rakentuu elinvoimaisen ympäristöön ja luontoon. Näistä syistä olemme päättäneet, että teemme kaikkemme sen vaalimisessa ja edesauttamassa säilyttämään sen tuleville jälkipolville.