Saija Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Saija Oy

Saijantie 8
93400 Taivalkoski
+358 8 847 511
info@saija.fi
0802689-7

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Saija Oy / Niina Karppinen
Saijantie 8
93400 Taivalkoski
+358 8 847 511
info@saija.fi

2. Rekisteröidyt

Saija Oy:n työntekijät, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteistyösopimuksen tai rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tai eri kanavissa muun suostumuksen perusteella (esim. lomakkeella kysytty lupa markkinointiin). Henkilötietorekisterin tarkoituksena on mahdollistaa ja edistää kumppanuus- ja asiakassuhteiden hoitamista, asiakaspalvelua, asiakastiedottamista ja suoramarkkinointia, jos rekisteröity on sen sallinut.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot


Asiakastiedot

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@saija.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saija Oy kerää rekisteritietoa vain omaan käyttöönsä.

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Saija Oy:n ulkopuolelle. 

Palvelujemme ylläpitoa varten luovutamme tietoja työterveyshuoltoon, hotellin varausjärjestelmän toimittajalle ja verkkosivun ja uutiskirjeohjelman palveluntarjoajalle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

8. Käsittelyn kesto

Saija Oy:n henkilöstön rekisteritietoja käsitellään lakien ja määräysten mukaan. Muita henkilötietoja käsitellään 5 vuotta viimeisestä kontaktista. Rekisteröity voi halutessaan pyytää rekisteritietojensa poistoa jo aiemmin (kts. kohta 5). 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietorekisteriä käsittelevät Saija Oy:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Evästeet

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä, sillä ne helpottavat sivuston käyttöä mm. muistamalla käyttäjänimesi tai valitsemasi kieliasetukset. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.

Sivustollamme käytettävien evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: